HAWAJE
16:26
CHICAGO
20:26
SANTIAGO
23:26
DUBLIN
02:26
KRAKÓW
03:26
BANGKOK
09:26
MELBOURNE
13:26
Ogłoszenie niepłatne ustawodawcy Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji zwiazanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania tresci wyswietlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk ogladalnoœci czy efektywnoœci publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwoœć skonfigurowania ustawień cookies za pomocš ustawień swojej przeglšdarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwoœć wyłaczenia cookies za pomoca ustawień swojej przegladarki internetowej. /// Dowiedz się więcej
 
Mapy: | Afryka | Ameryka Pd. | Ameryka Pn. | Antarktyda | Australia | Azja | Europa | Polska
  ŚwiatPodróży.pl » Atlasy » Atlas świata
Atlas świataAtlas ten, mogący być integralną częścią Encyklopedii Geograficznej Świata, pomyślany został jako kompendium aktualnej wiedzy o świecie dla szerokiego kręgu Czytelników, szczególną pomocą może jednak służyć studentom oraz uczniom szkół średnich. Jego ogromnym walorem są aktualne dane statystyczne z lat 1998 i 1999, a częściowo nawet z roku 2000, pochodzące m.in. z roczników statystycznych i publikacji Banku Światowego (World Bank), UNESCO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) oraz Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD).

Stosując klasyczne, a przez to łatwe w odbiorze, rozwiązania w zakresie prezentacji problematyki, autorzy koncepcji (dr hab. Joanna Plit, prof. dr hab. Florian Plit, dr Maksymilian Skotnicki) zastosowali nowatorskie rozwiązania, pod względem dobru zagadnień. "Atlas Świata" ma charakter kompleksowy, pokazuje zagadnienia zarówno dotyczące środowiska przyrodniczego, jak też człowieka i różnorodnych form jego działalności. Jednak wybór tematów, ich wzajemne powiązania i proporcje między poszczególnymi działami powodują, że różni się on znacznie od tradycyjnych pozycji tego typu. Obok elementów środowiska geograficznego, takich jak budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, oraz typowych map dotyczących gospodarki zamieszczone zostały nowatorskie mapy ukazujące dynamikę zjawisk i ich wzajemne powiązania. Przykładem mogą być mapy wpływu człowieka na środowisko, będące próbą spojrzenia na to zagadnienie nie tylko od strony degradacji i zanieczyszczeń, ale też np. gospodarki wodno-ściekowej czy zwiększenia lesistości w niektórych państwach.


Mapy krajobrazowe i gospodarcze

Zobacz  powiększenie!
Bardzo interesujące i szczegółowe są mapy dotyczące wydobycia surowców mineralnych, rozmieszczenia przemysłu i rolnictwa uwzględniające zmiany lokalizacji i tendencji w światowej gospodarce. W atlasie zamieszczono też mapy absolutnie nowatorskie, których nie ma w żadnych innych publikacjach tego typu, a są one niezbędne ze względu na aktualność problematyki, która znajduje uzasadnienie w trendach gospodarki światowej (np. prezentacja na mapach nie tylko tradycyjnych gałęzi przemysłu przetwórczego, ale też przemysłów wysokich technologii, w tym farmaceutycznego, poligraficznego i elektronicznego). Nowatorskie są też mapy ukazujące współczesne problemy społeczno-ekonomiczne (bezrobocie, zadłużenie, zagadnienia makroekonomiczne, finansowe, w tym rynek kapitałowy i inne).

Kartografia

Zobacz  powiększenie!
Kartograficzna prezentacja zagadnień finansowych, której autorami są Przemysław Śleszyński i dr Wiesław Rozłucki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, mają charakter pionierski w skali światowej.

Podział

Zobacz  powiększenie!
Atlas składa się z działów: "Oblicze Ziemi", "Środowisko geograficzne", "Człowiek i środowisko", "Człowiek - społeczeństwo - kultura", "Gospodarka", "Turystyka i sport", "Zagadnienia geopolityczne".

Dobór odwzorowań kartograficznych pozwala na zwiększenie czytelności prezentowanych zagadnień. Kierowano się zasadą jak najmniejszych zniekształceń na obszarach istotnych dla zróżnicowania danej grupy zjawisk. Dla map środowiska przyrodniczego przyjęto odwzorowanie wiernopowierzchniowe Mollweidego, dla map ekonomicznych odwzorowanie wiernopowierzchniowe eliptyczne Eckerta.

Zobacz  powiększenie!
Zagadnienia przedstawione na mapach ilustrowane są dodatkowo diagramami, wykresami, zdjęciami, a także opatrzone krótkimi notkami.

Format atlasu A-4, obj. 256 str., cena 69 zł.
Wydawca: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza "Opres"
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 13
tel./fax: (+48 12) 422-66-07, 422-58-79
e-mail: wydawnictwo@opres.krak.pl

Źródło: informacja własna

1


w Foto
Atlasy
WARTO ZOBACZYĆ

Madryt: stolica Hiszpanii i Kastylii
NOWE WYSTAWY
PODRÓŻE

AL 18; W drodze
kontakt | redakcja | reklama | współpraca | dla prasy | disclaimer
copyright (C) 2003-2013 ŚwiatPodróży.pl