HAWAJE
14:05
CHICAGO
18:05
SANTIAGO
21:05
DUBLIN
00:05
KRAKÓW
01:05
BANGKOK
07:05
MELBOURNE
11:05
Ogłoszenie niepłatne ustawodawcy Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji zwiazanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania tresci wyswietlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk ogladalnoœci czy efektywnoœci publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwoœć skonfigurowania ustawień cookies za pomocš ustawień swojej przeglšdarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwoœć wyłaczenia cookies za pomoca ustawień swojej przegladarki internetowej. /// Dowiedz się więcej
 
Mapy: | Afryka | Ameryka Pd. | Ameryka Pn. | Antarktyda | Australia | Azja | Europa | Polska
  ŚwiatPodróży.pl » Aktualności » Wieści

Wieści


Islandzka linia lotnicza WOW Air zakończyła właśnie swoją działalność. Marta Koziarz, ekspert firmy AirHelp wyjaśnia, co powinni wiedzieć pasażerowie, którzy zaplanowali swoje podróże z tym przewoźnikiem.

 warto kliknąć

Stowarzyszenie rosyjskich agencji turystycznych ATOR powiadomiło we wtorek, że od czasu wzrostu napięcia między Moskwą a Zachodem z powodu kryzysu ukraińskiego o 30 procent zmalała liczba rezerwacji przez zachodnich turystów wycieczek do Rosji.

 warto kliknąćIrlandzka tania linia lotnicza Ryanair zapowiedziała w środę zwiększenie częstotliwości lotów ze swojej bazy w Krakowie w tegorocznym rozkładzie zimowym. Przewoźnik będzie wykonywał 93 połączenia tygodniowo, o 8 proc. więcej niż ubiegłej zimy. Jak poinformowała dziennikarzy przedstawicielka Ryanair Katarzyna Gaborec, w sumie przewoźnik w zimowym rozkładzie 2014/2015 będzie latał z Krakowa do 21 miast. Do pięciu z nich: Dublina, Mediolanu, Brukseli, Rzymu i Paryża linia zwiększy częstotliwość lotów.

 warto kliknąćWo­je­wódz­two ślą­skie wy­lud­nia się naj­szyb­ciej w Pol­sce, a jed­no­cze­śnie pro­ces sta­rze­nia się miesz­kań­ców jest tam jed­nym z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych w kraju – alar­mo­wa­li na­ukow­cy pod­czas wczo­raj­szej sesji Sej­mi­ku Woj. Ślą­skie­go. Spe­cja­li­ści zo­sta­li po­pro­sze­ni przez sa­mo­rząd o przed­sta­wie­nie in­for­ma­cji na temat skut­ków zmian de­mo­gra­ficz­nych dla sy­tu­acji spo­łecz­no-go­spo­dar­czej re­gio­nu. Jak ak­cen­to­wa­li prof. Jerzy Runge, dr Anna Runge i dr Ro­bert Krzysz­to­fik z Wy­dzia­łu Nauk o Ziemi Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, opi­nia o po­ten­cja­le woj. ślą­skie­go, jako dys­po­nu­ją­ce­go dużą licz­bą osób mło­dych, w wieku pro­duk­cyj­nym, jest już nie­ak­tu­al­na. Ścią­ga­ją­cy do pracy i za­kła­da­ją­cy ro­dzi­ny mło­dzi lu­dzie prze­sta­li tam na­pły­wać jesz­cze w la­tach 80. ubie­głe­go wieku.

 warto kliknąć58-letni Urugwajczyk, który zaginął przed czterema miesiącami w argentyńskich Andach, został odnaleziony żywy. Mężczyzna przetrwał górską zimę na wysokości blisko 3 tys. metrów nad poziomem morza - poinformowały media w Argentynie i Urugwaju.


 warto kliknąćWieża Eiffla, najbardziej charakterystyczny zabytek Paryża, została we wtorek zamknięta dla turystów z powodu strajku obsługi, która domaga się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Wskazuje też na zły stan techniczny wieży. Tysiące turystów czekających na wjazd na szczyt liczącej 324 metrów wieży aby podziwiać stamtąd panoramę Paryża odprawiono z kwitkiem.

 warto kliknąć


<< wstecz 11-15 z 250 dalej >>


w Foto
Wieści
WARTO ZOBACZYĆ

USA: LA - Miasto Aniołów
WARTO PRZECZYTAĆ
PODRÓŻE

Polski Szlak Wikingów
kontakt | redakcja | reklama | współpraca | dla prasy | disclaimer
copyright (C) 2003-2013 ŚwiatPodróży.pl